Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous vaatii tuulivoimarakentamiseen selkeitä pelisääntöjä

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous vaatii tuulivoimarakentamiseen selkeitä pelisääntöjä

Kokkola, 27. maaliskuuta 2024 – Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri kokoontui illalla vuotuiseen kevätkokoukseensa Kokkolassa. Kokouksen avasi piirin puheenjohtaja Timo Sillanpää, ja aluksi kuultiin kansanedustaja Pia Sillanpään tervehdyspuheenvuoro. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksyntä ja tili- sekä vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 hallitukselle ja tilivelvollisille.

Kokouksessa tehtiin päätös julkaista julkilausuma, jossa todetaan, että tuulivoimarakentamisen ja kaivostoiminnan kehittämiselle luodaan yhdessä selkeät pelisäännöt. Julkilausumassa tuodaan esiin, että Keski-Pohjanmaan alueella on tunnustettu uusiutuvan energian potentiaali ja pyrkimys olla edelläkävijä energiamurroksessa. Samalla korostetaan, että kestävä kehitys edellyttää, että toiminnalle on asetettava selkeät raamit ennen toiminnan laajentamista. Näin varmistetaan, että tulevaisuuden toimenpiteet noudattavat yhteisesti sovittuja tavoitteita, kunnioittaen samalla toiminnan vaikutuspiirissä olevien asukkaiden mielipidettä sekä alueiden erityispiirteitä.

Pelisääntöjen puuttuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa paikalliset yhteisöt ja luontoarvot jäävät huomiotta, mikä voi aiheuttaa konflikteja ja haittoja. Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset painottavat, että on ensiarvoisen tärkeää luoda kattavat ja hyväksytyt pelisäännöt, jotka ohjaavat tulevaisuuden energiainvestointeja ja varmistavat, että ne kunnioittavat paikallisen yhteisön tarpeita ja toiveita.

Energiapolitiikan on oltava tasapainossa alueen kulttuuriperinnön, maaseudun elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin kanssa.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous asettaa selkeän linjan: on luotava selkeät pelisäännöt, joiden mukaisesti energiainvestointien on edettävä vastuullisesti ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, varmistaen, että Keski-Pohjanmaan alue kehittyy kestävällä ja yhteisöllisesti hyväksyttävällä tavalla.

Linkki julkilausumaan: https://keski-pohjanmaa.perussuomalaiset.fi/kannanotto/tuulivoimarakentamisen-pelisaannot/

Lisätietoja:
Timo Sillanpää, puheenjohtaja
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry
puh. 0400614734
timosillanpaa@nullgmail.com

Kirjoitettu 28.3.2024

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa