Tuulivoimarakentamisen pelisäännöt

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry
Julkilausuma
Päivämäärä: 27. maaliskuuta 2024

Tuulivoimarakentamisen pelisäännöt

Hallituksen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen sekä tehdä Suomen luonnon positiivisista vaikutuksista vientituote. Tavoitellaan brändiä luontopositiivisuudesta sekä hiilikädenjäljen rinnalla kulkevasta luontokädenjälkiosaamisesta.

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteissa ja toimenpiteissä 2023-2024 välisenä aikana on nostettu esille uusiutuvaan energiaan siirtyminen, etenkin tuuliteollisuudelle varattujen alueiden edesauttaminen niin maankäyttöä tukevalla toiminnalla kuin luvitusprosessin nopeuttamistavoitteilla. Samalla on laadittu Keski-Pohjanmaan energiamurroksen kehittämissuunnitelma.

Kokkolan kaupungin virkamieskoneistossa on käsittelyssä valtuustoaloite tuulivoiman pelisäännöistä. Ydinsanoma aloitteessa on se, että kaupunki laatisi säännöt ja ohjeet tuuliteollisuusyrityksille, jotka alueelle ovat pyrkimässä. Tämä olisi linjassa Kokkolan strategian menestystekijöissä sekä teoissa mainittujen ennakoivan maankäytön, edellytysten luominen monipuoliselle elinkeinorakenteelle ja yrittäjyydelle sekä ennen kaikkea kunnianosoitus menestystekijälle joka kuuluu seuraavasti. Mahdollistetaan monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät asuinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät.

Keski-Pohjanmaan Maakuntaliiton tekemässä energiamurroksen edistämissuunnitelmassa sanotaan seuraavaa: Energiahuollon murros johtaa siihen, että Keski-Pohjanmaan maakunta on hiilinegatiivinen vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2040 maakunta on saavuttanut energiaomavaraisuuden ja maakunnassa tuotetaan energiaa myös muualle Suomeen.
Tästä voimme päätellä, että meidän kansallismaisemat ovat vähempiarvoisia kuin tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus sekä tuottaa sähköä myös muualle maailmaan.

Haluammehan Suomen pienessä Keski-Pohjanmaan maakunnassa olla edelläkävijöitä ja huomioida valtavien investointien keskellä se pieni asukas joka tekee meidän maakunnasta tärkeän.
Maaseutu on suomalaisen kulttuurin kehto. Kädentaitoja, rakennusperintöä, maa- ja metsätalous menetelmiä, luovaa paikallista hulluutta sekä metsästyshistoriaa ei saa hukata.

Ilman valmiiksi laadittua tuuliteollisuus- sekä kaivosteollisuuden pelisääntöjä tässä pelissä häviäjiä on vain yksi ja se on haittojen alle jäävä asukas. Tuulivoiman haittoina nostetaan esille melu, välke, ääni, terveys sekä maisemahaitat. Suoja-alueet asutukseen ja maatalouteen ovat tärkeät paikkakunnalla asuvien sekä maakunnan maatalousyrittäjien omaisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Maa-alueita omistavat ihmiset ovat avainasemassa energiateollisuuden tulemiselle alueelle. Hallitusohjelma haluaa edistää johtokäytävien lunastuskorvauksien nostoa ja kansallisia etäisyyssääntöjen määrittelyä ja käyttöönottoa.

Hallituksen Suomen luontoon liittyvien tavoitteiden mukaisesti Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset esittävät, että tuuliteollisuuden ja kaivostoiminnan kehittämiselle luodaan yhdessä selkeät pelisäännöt. Näin varmistetaan, että tulevaisuuden toimenpiteet noudattavat yhteisesti sovittuja tavoitteita, kunnioittaen samalla toiminnan vaikutuspiirissä olevien asukkaiden mielipidettä sekä alueiden erityispiirteitä.

Nähdään sieltä investointien alta myös tärkeät luontoarvot sekä maakunnassa asuvan ihmisen.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa