Soite ”jemmannut” ylijäämät tytäryhtiöönsä

Perussuomalaiset käsittelivät syyskokouksessaan 7.1.2021 Soiten päätösten vaikutusta kuntien taloudelliseen tilanteeseen, kunnissa on Soiten toimintavuosien 2017-2020 aikana sote kustannukset kasvaneet voimakkaasti eikä kunnat voi omilla päätöksillään vaikuttaa kustannusten kasvuun. Vuosittain tarvitaan lisämäärärahoja kulujen kattamiseen, pääosin kunnat joutuvat kattamaan em. kustannukset lainarahoituksella ja kustannusten kasvu on osassa kuntia johtanut jopa henkilöstön lomautuspäätöksiin.

Vuonna 2018 Soite joutui perustamissopimuksen perusteella palauttamaan kunnille keräämiään ylijäämämaksuosuuksia liki 12 miljoonaa euroa. Ylivieskan ja Kalajokilaakson kunnat ovat vaatimassa peruspääoman palautuksia 1,4 miljoonaa euroa valmistautuessaan tulevaan sote-uudistukseen. Sote uudistuksessa siirtyy Soite kokonaisuudessaan, kiinteistöineen sekä pääomineen maakuntien hallintaan.

Kuntien maksamista Soiten maksuosuuksista on siirtynyt Soiten päätöksillä Kiinteistöyhtiö H-Seitsikon taseeseen sijoitetun vapaan pääoman siirtoina. Edellä mainitun yhtiön tilinpäätöksessä 2019 on sijoitetun vapaan pääoman arvo ollut 8,1 miljoonaa euroa ja mikäli tähän lisätään esim. Kokkolan kaupunginvaltuuston lisämäärärahapykälässä 96 § ollut 1,4 miljoonan lisäpääomitus on kuntien maksamia verovaroja silloin Soiten tytäryhtiössä yhteensä 9,5 miljoonaa euroa.

Ylijäämät tulisi Soiten perussopimuksen mukaisesti palauttaa kunnille, kuitenkin on Soite ”jemmannut” ylijäämät tytäryhtiöönsä ja soteuudistuksen yhteydessä jäävät em. varat ns. ”uuteen organisaatioon.” Huomioiden kuntien taloudellinen tilanne ja erityisesti kuntien henkilöstön lomautuspäätökset tulisi kuntien voida uudelleen arvioida lisämäärärahojen ja Soiten maksuosuuksien tarpeellisuus mikäli em. ylijäämät palautettaisiin Soiten jäsenkunnille, tällöin myös kuntien henkilöstön lomautustarve poistuu.

Epäselvää on myös, mikä käyttötarkoitus näin mittavilla kuntien varojen siirroilla on Soiten omistamaan kiinteistöyhtiöön ja mitä varoille sekä rakennuksille tapahtuu tulevassa sote maakuntauudistuksessa? Siirtyvätkö ne vastikkeetta Maakuntien tilakeskukselle ja jäävätkö syömävelat kunnille?

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa